สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

คลังความรู้ new2


ปฏิรูปตำรวจ new2


พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ที่น่าสนใจ

แบบฟอร์มต่างๆ

อื่นๆ

เอกสารประกอบการบรรรยาย โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล ด้านวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ของ ตร. วันที่ 12-14 พ.ค.59
Download เอกสารทั้งหมด คลิกที่นี่