ประกาศประกวดราคา

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ (จำนวน 44 เครื่อง)
ครั้งที่ 2
ประกาศประกวดคอม2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *