สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ (จำนวน 44 เครื่อง)
ครั้งที่ 2
ประกาศประกวดคอม2