ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 22 (4) (ก) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องที่นี่