สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของหน่วย

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%87-1

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%b2-1