สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง สง.ก.ตร.


พล.ต.ท.โชติกร สีมันตร
ผบช.สง.ก.ตร

พล.ต.ต.ณรงค์วิทย์ พ่วงเภตรา
รอง ผบช.สง.ก.ตร.

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย
รอง ผบช.สง.ก.ตร.

พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์
รรท. รอง ผบช.สง.ก.ตร.