สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

3 พ.ย.59 ช้าราชการตำรวจสังกัด สง.ก.ตร. นำโดย พล.ต.ท.โชติกร สีมันตร ผบช.สง.ก.ตร. ร่วมพิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.