สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

13 ก.ย.59 พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.สง.ก.ตร.และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญและพิธีเปิดหอพระประจำหน่วย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ณ ห้องโถง ชั้น 19 อาคาร 1 ตร.