ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค.59 เวลา 11.30 น. ข้าราชการตำรวจกองมาตรฐานวินัย นำโดย พล.ต.ต.ธนันทร์กิตติ์ บุณยสิงห์ ผู้บังคับการกองมาตรฐานวินัย ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องโถงชั้น 1. อาคาร 1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *