โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ นำโดย พล.ต.ท. ปิยะ อุทาโย ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ได้จัดให้มีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานบุคคล ด้านวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จว.ชลบุรี โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบไปด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ และข้าราชการตำรวจหน่วยงานอื่นๆทั่วประเทศ ที่รับผิดชอบงานด้านบริหารงานบุคคล ด้านวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ รวมทั้งสิ้น 313 นาย

กำหนดการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานบุคคล ด้านวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จว.ชลบุรี

  • พิธีเปิดโครงการสัมมนาฯ (โดย พล.ต.ท.ปิยะ  อุทาโย ผบช.สง.ก.ตร.)
  • การบรรยาย เรื่อง “องค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลในอนาคตและประชาคมอาเซียนกับการบังคับใช้กฎหมาย” ( โดย พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.สง.ก.ตร.)
  • การบรรยาย เรื่อง “การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ก.ตร.”
  • การบรรยาย เรื่อง “การดำเนินการทางวินัย”
  • การบรรยาย เรื่อง “การร้องทุกข์”
  • การบรรยาย เรื่อง “การอุทธรณ์”
  • การบรรยาย เรื่อง “ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรกลางบริหารงานบุคคล” ( โดย พล.ต.ท.วิชาญ ทองประชาญ อดีต ผบช.สง.ก.ตร.)
  • การบรรยาย เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ( โดย นายฉัตรชัย นิติภักดิ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง )
  • สัมมนากลุ่มย่อย / นำเสนอผลการสัมมนากลุ่มย่อย
  • สรุปผลการสัมมนา / พิธีปิด

download-icon
Download เอกสารประกอบการบรรยายทั้งหมด คลิกที่นี่
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ