โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และปลูกต้นไม้สีม่วง

24 เม.ย.59 พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.สง.ก.ตร. เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยปลูกต้นมเหสักข์ – สักสยามินทร์ และปลูกต้นไม้สีม่วง เนื่องในวโรกาสครบรอบวันราชาภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 63 ปี ในวันที่ 28 เม.ย.59 และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เม.ย.59 โดยมีนายกเทศบาลตำบลบางเสาธง กล่าวต้อนรับ
ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรเมืองใหม่บางพลี จ.สมุทรปราการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *