การประชุมบริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ครั้งที่ 4/2565

การประชุมบริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ครั้งที่ 4/2565เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เม.ย. 65 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม สง.ก.ตร. ชั้น 19 อาคาร 1 ตร.

อ่านต่อ

GRAND OPENING : 25 เมษายน 2565 ปันรักษ์ คาเฟ่ ณ บช.ตชด.

ปันรักษ์…..ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟ แต่คือร้าน…..ที่ให้โอกาส ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันนี้ พบกับ “กาแฟหอมกรุ่น” ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งรอยยิ้มจากเมล็ดกาแฟ ARABICA ส่งตรงจากดอยสามหมื่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบญจมะ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และพบกับผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ จากครอบครัวตำรวจ ที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ ณ ปันรักษ์ คาเฟ่ PUNRAK CAFÉ ภายในกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  PANRAK CAFÉ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านตำรวจในแต่ละพื้นที่ ข้าราชการตำรวจวัยเกษียณ รวมถึงครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มสร้างสรรค์นำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย เป็นรายได้เสริมของครอบครัว ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวตำรวจ สนับสนุนโดย “สมาคมแม่บ้านตำรวจ” โดย คุณรัตนาภรณ์  สีวลีพันธ์  นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เดือน ตุลาคม 64 – กันยายน 65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

อ่านต่อ

การประชุมบริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ครั้งที่ 3/2565

การประชุมบริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ครั้งที่ 3/2565วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 นณ ห้องประชุม สง.ก.ตร. ชั้น 19 อาคาร 1 ตร.

อ่านต่อ

การประชุมบริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ครั้งที่ 2/2565

การประชุมบริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ครั้งที่ 2/2565เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 นณ ห้องประชุม สง.ก.ตร. ชั้น 19 อาคาร 1 ตร.

อ่านต่อ

รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทตามโครงการ “อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทตามโครงการ “อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดเทพศิรินทราวาส” รับสมัครข้าราชการตำรวจทุกชั้นยศ เข้าร่วมโครงการอุปสมทบฯ จำนวน 68 นาย เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 21 – 16 มี.ค.65 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอุปสมบท ภายในวันที่ 21 มี.ค.65 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ กองสวัสดการ www.welfarepolice.com

อ่านต่อ

|14 เล่ห์เหลี่ยม|กลโกงมิจฉาชีพ|14 TRICKS OF SCAMMERS

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เปิดเผยรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงประชาชน จำนวน  14  รูปแบบ ดังนี้ 1) หลอกขายของ ONLINE 2) CALL CENTER หลอกลวงข่มขู่ อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ เพื่อหลอกให้เหยื่อโอนเงิน 3) เงินกู้ ONLINE ดอกเบี้ยโหด 4) เงินกู้ ONLINE ที่ไม่มีจริง (เงินกู้ทิพย์) 5) หลอกให้ลงทุนต่าง ๆ โดยอ้างผลตอบแทนสูงที่ไม่มีจริง 6) หลอกให้เล่นการพนัน ONLINE 7) ROMANCE SCAM / HYBRID SCAM หลอกให้รัก ลวงเอาทรัพย์สิน & ลวงให้ลงทุน 8) LINK ปลอม หลอก HACK ข้อมูลทางโทรศัพท์ 9) CHAT LINE/FACEBOOK ปลอม ACCOUNT ลวงยืมเงิน 10) หลอกเอาข้อมูลส่วนตัว – OTP / ONE-TIME PASSWORD 11) ข่าวปลอม (FAKE NEWS) – SURE ก่อน SHARE 12) หลอกลวงเอาภาพโป๊เปลือย เพื่อใช้ BLACKMAIL เหยื่อ 13) โฆษณา ONLINE ลวงทำงาน หลอกบังคับทำงานในต่างประเทศ 14) ยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคาร (บัญชีม้า) ร่วมกันกระทำผิดฐานฉ้อโกงประชาชน หรือฟอกเงิน (MONEY LAUNDERING) <https://www.prachachat.net/ict/news-866389>

อ่านต่อ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ | E-SARABAN PROJECT

เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องชัยจินดา ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งขาติ พล.ต.ต. หญิง อาภาพรรณ ชลศึกษ์ รอง ผบช.สง.ก.ตร. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ E-SARABAN โดยวิทยากรได้รับเกียรติจากสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ ผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานในสังกัด สง.ก.ตร. จำนวน 43 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ การรับส่งหนังสือ และการตรวจสอบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับมาก On Wednesday, February 9, 2022, 01:00 PM – 4:30 PM at Chaichinda Hall, on 3rd Floor Building 1 Royal Thai Police, Police Major General Deputy Commissioner in The Royal Thai Police Office of Police Commission/OPC has presided over the opening remark of E-SARABAN Workshop Project, with the guest speaker honored by the Office of Royal Thai Police Secretary. Participants of 43 trainees from OPC affiliated agencies have gained knowledge and experience about system registration, E-Book circulation and E-Document verification at the good result level. (

อ่านต่อ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 315 อัตรา จาก 4 กลุ่มผู้สมัคร ได้แก่ (1) กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย จำนวน 250 อัตรา (2) กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ เพศชาย จำนวน 30 อัตรา (3) กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย เพื่อปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 20 อัตรา และ (4) กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 15 อัตรา โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือกเป็น 2 รอบ ประกอบด้วย การสอบภาควิชาการ (การสอบข้อเขียนและทดสอบวิภาววิสัย) และการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบพลศึกษา การตรวจร่างกาย การทดสอบทางสุขภาพจิต พิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ การวัดขนาดร่างกาย และการสอบสั

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)

อ่านต่อ