การสำรวจสถานทีในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล วินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ของ ตร. ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ THE COP SEMINAR & RESORT พล.ต.ต. จรัล จิตเจือจุน รอง ผบช.สง.ก.ตร. และ พล.ต.ต. วราวุธ สกลธนารักษ์ รอง ผบช.สง.ก.ตร. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สง.ก.ตร. และข้าราชการตำรวจ ภ.๒ ทำการสำรวจสถานที่ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล วินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ของ ตร. ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

อ่านต่อ