การเข้าเวรเคารพธงชาติของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจสังกัดฝ่ายอำนวยการ (ฝอ.สง.ก.ตร.) และกองร้องทุกข์ (รท.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ปฏิบัติภารกิจการเข้าเวรเคารพธงชาติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 พร้อมด้วยหมู่เชิญธงชาติ กองรักษาการณ์ (กรก.ตร.) ณ ด้านหน้าเสาธงชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

อ่านต่อ

มิติใหม่แห่งการแจ้งความ เมื่อแจ้งความออนไลน์ได้ ก็ไม่จำเป็นต้องไปโรงพัก

======================================================ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร)Police Cyber Taskforce โทร 1599 หรือ 081-866-3000www.pct.police.go.thFacebook : @pctpolice /www.facebook.com/pctpolice

อ่านต่อ

4 วิธีตรวจสอบเบื้องต้นว่า ใครโทรมาหาเรา

====================================================== ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร) Police Cyber Taskforce โทร 1599 หรือ 081-866-3000 www.pct.police.go.th Facebook : @pctpolice /www.facebook.com/pctpolice

อ่านต่อ