โครงการฝึกและอบรมประจำสัปดาห์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. POLICE FITNESS CENTER
พล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุน รอง ผบช.สง.ก.ตร. ตรวจการฝึกและอบรม พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ ศรีอัศวอมร รอง ผบก.ตป./ผู้ควบคุมการฝึกและอบรม รองผู้ควบคุมการฝึกและอบรม และครูฝึก ทำการฝึกและทบทวน ต่อจากนั้น ร.ต.อ.พงศธร ศรีเจริญ (ครูแพร) นำข้าราชการตำรวจออกกำลังกายเชิงสันทนาการ (ZUMBA)
โครงการฝึกและอบรมประจำสัปดาห์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงและสมบูรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *