การประชุมบริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ครั้งที่ 4/2565

การประชุมบริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ครั้งที่ 4/2565
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เม.ย. 65 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม สง.ก.ตร. ชั้น 19 อาคาร 1 ตร.

96 thoughts on “การประชุมบริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ครั้งที่ 4/2565

Comments are closed.