การประชุม ก.พ.ค.ตร. ครั้งที่ 1/2566

วันนี้ วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ ประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจ หรือ ก.พ.ค.ตร. กรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ก.พ.ค.ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของ ก.พ.ค.ตร . , ร่างระเบียบก.พ.ค.ตร.ว่าด้วยการประชุมของ ก.พ.ค.ตร. พ.ศ. ….และยังมีมติเห็นชอบจัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำโครงสร้างสำนักงาน ก.พ.ค.ตร. และเห็นชอบให้ พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการ ก.พ.ค.ตร. เป็นโฆษก ก.พ.ค.ตร. และนายธวัชชัย ไทยเขียว เป็นรองโฆษกฯ

นัดประชุมครั้งถัดไปวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อพิจารณาร่างกฎ ก.พ.ค.ตร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ….

Comments are closed.