ผบช. | รอง ผบช. | ผบก.

พล.ต.ท. อนุชา รมยะนันทน์

ผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ