โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด สง.ก.ตร.

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด สง.ก.ตร. วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ซี แซนด์ ซัน หัวหิน รีสอร์ท
โดยมีวิทยากร 3 ท่าน ดังนี้
1.พลตำรวจโท อนุชา รมยะนันทน์ ผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ บรรยายเรื่อง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕
2.พลตำรวจโท นพปฎล อินทอง อดีตผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ บรรยายเรื่อง ตรวจงานมา เจออะไร ใคร่ขอบอก
3.พลตำรวจตรี ภมร รัตนสมัย รองผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ บรรยายเรื่อง แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และในช่วงเย็นได้จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน สง.ก.ตร. โดยมีการแข่งขันกีฬา ชักเย่อ และ วิ่งเปรี้ยว

One thought on “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด สง.ก.ตร.

Comments are closed.