สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เดือน ตุลาคม 64 – กันยายน 65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ลำดับ เรื่อง ไฟล์ 1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 Download 2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 Download 3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 Download 4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 Download 5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 Download 6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 Download 7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 Download 8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 Download 9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 Download 10. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 Download 11. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 Download 12. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 Download

อ่านต่อ

การประกวดราคาซื้อครุภันฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์ตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

การประกวดราคาซื้อครุภันฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์ตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคา

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ (จำนวน 44 เครื่อง) ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคา

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคา

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ (จำนวน 44 เครื่อง)

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคา

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ (จำนวน 84 เครื่อง)

อ่านต่อ

ประกาศผลการประกวดราคา

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 3 คัน

อ่านต่อ

ประกาศผลการสอบราคา

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

อ่านต่อ