การประชุมบริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ครั้งที่ 1/2567

การประชุมบริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ครั้งที่ 1/2567 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ และกำชับนโยบาย Nogift Policy เพื่อสร้างวัฒนธรรม ปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีแก่บุคลากรในการ “งดให้ – งดรับ ” ของขวัญในทุกเทศกาล หรือโอกาสอื่นใด ตลอดจนปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งในขณะ/ก่อน/หลัง จากการปฏิบัติหน้าที่“ มุ่งสู่องค์กรโปร่งใสและปลอดการทุจริตทุกรูปแบบ

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 10/2566

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ วันที่ 27 กันยายน 2566 โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

อ่านต่อ

สง.ก.ตร. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

ตามที่ สง.ก.ตร. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด สง.ก.ตร. ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มอบทุนการศึกษาและบริจาคสิ่งของอุปโภค – บริโภค ให้กับ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ อ.ชะอำ จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่จะเป็นรากฐานในการเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพ เป็นอนาคตของสังคมไทย รวมไปถึงการเดินหน้ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับสังคม

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด สง.ก.ตร.

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด สง.ก.ตร. วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ซี แซนด์ ซัน หัวหิน รีสอร์ทโดยมีวิทยากร 3 ท่าน ดังนี้1.พลตำรวจโท อนุชา รมยะนันทน์ ผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ บรรยายเรื่อง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕2.พลตำรวจโท นพปฎล อินทอง อดีตผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ บรรยายเรื่อง ตรวจงานมา เจออะไร ใคร่ขอบอก3.พลตำรวจตรี ภมร รัตนสมัย รองผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ บรรยายเรื่อง แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและในช่วงเย็นได้จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน สง.ก.ตร. โดยมีการแข่งขันกีฬา ชักเย่อ และ วิ่งเปรี้ยว

อ่านต่อ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อ่านต่อ

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อ่านต่อ

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อ่านต่อ

โครงการ “ทำดี มีรางวัล” ประจำเดือน ก.พ.66

วันที่ 14 มี.ค.66 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต. อนุชา อ่วมเจริญ รอง ผบช. สง.ก. ตร. มอบเกียรติบัตรข้าราชการตำรวจที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการ ” ทำดี มีรางวัล” ประจำเดือน ก.พ.66

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 2/2566

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ์ุ 2566

อ่านต่อ

โครงการ “ทำดี มีรางวัล” ประจำเดือน ม.ค.66

วันที่ 17 ม.ค.66เวลา 10.00 น. พล.ต.ต. อนุชา อ่วมเจริญ รอง ผบช. สง.ก. ตร. มอบเกียรติบัตรข้าราชการตำรวจที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการ ” ทำดี มีรางวัล” ประจำเดือน ม.ค.66

อ่านต่อ