สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

ต้องการสอบถามข้อมูล มติ ก.ตร. หรือ มติ อ.ก.ตร.คณะต่างๆ กรุณาติดต่อ ฝ่ายประชุม 1 กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ โทร 02-205-3783