สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

sale
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 05/09/2018 07:41:11

logo-police
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/07/2018 13:27:12

logo-police
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงานของ ตร. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 24/01/2018 16:04:44

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

ต้องการสอบถามข้อมูล มติ ก.ตร. หรือ มติ อ.ก.ตร.คณะต่างๆ กรุณาติดต่อ ฝ่ายประชุม 1 กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ โทร 02-205-3783