ประกาศประกวดราคา

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ (จำนวน 84 เครื่อง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1511318897894

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *