พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ตอนที่ 2

พลตำรวจตรี อนุชา รมยะนันทน์ รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล รักษาราขการแทนผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ กล่าวเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ในส่วนของคณะกรรมการต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) https://www.facebook.com/PoliceRadio

อ่านต่อ

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ตอนที่ 1

พลตำรวจเอก ดร. ปิยะ  อุทาโย  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวเกี่ยวกับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) พร้อมประโยชน์ที่ประชาชนและข้าราชการตำรวจพึงจะได้รับ <https://www.facebook.com/PoliceRadio/posts/pfbid0gKKWhUnmsbKZcnTwiEi9bEq6CpxEVv9c8iC5GfxsafsWLQ4B5q2FAaiizFmmL6nwl> <https://www.youtube.com/watch?v=Ha9Gm7qAm2k> <https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=47>

อ่านต่อ

GRAND OPENING : 25 เมษายน 2565 ปันรักษ์ คาเฟ่ ณ บช.ตชด.

ปันรักษ์…..ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟ แต่คือร้าน…..ที่ให้โอกาส ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันนี้ พบกับ “กาแฟหอมกรุ่น” ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งรอยยิ้มจากเมล็ดกาแฟ ARABICA ส่งตรงจากดอยสามหมื่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบญจมะ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และพบกับผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ จากครอบครัวตำรวจ ที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ ณ ปันรักษ์ คาเฟ่ PUNRAK CAFÉ ภายในกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  PANRAK CAFÉ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านตำรวจในแต่ละพื้นที่ ข้าราชการตำรวจวัยเกษียณ รวมถึงครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มสร้างสรรค์นำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย เป็นรายได้เสริมของครอบครัว ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวตำรวจ สนับสนุนโดย “สมาคมแม่บ้านตำรวจ” โดย คุณรัตนาภรณ์  สีวลีพันธ์  นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ

อ่านต่อ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ | E-SARABAN PROJECT

เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องชัยจินดา ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งขาติ พล.ต.ต. หญิง อาภาพรรณ ชลศึกษ์ รอง ผบช.สง.ก.ตร. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ E-SARABAN โดยวิทยากรได้รับเกียรติจากสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ ผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานในสังกัด สง.ก.ตร. จำนวน 43 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ การรับส่งหนังสือ และการตรวจสอบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับมาก On Wednesday, February 9, 2022, 01:00 PM – 4:30 PM at Chaichinda Hall, on 3rd Floor Building 1 Royal Thai Police, Police Major General Deputy Commissioner in The Royal Thai Police Office of Police Commission/OPC has presided over the opening remark of E-SARABAN Workshop Project, with the guest speaker honored by the Office of Royal Thai Police Secretary. Participants of 43 trainees from OPC affiliated agencies have gained knowledge and experience about system registration, E-Book circulation and E-Document verification at the good result level. (

อ่านต่อ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 315 อัตรา จาก 4 กลุ่มผู้สมัคร ได้แก่ (1) กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย จำนวน 250 อัตรา (2) กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ เพศชาย จำนวน 30 อัตรา (3) กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย เพื่อปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 20 อัตรา และ (4) กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 15 อัตรา โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือกเป็น 2 รอบ ประกอบด้วย การสอบภาควิชาการ (การสอบข้อเขียนและทดสอบวิภาววิสัย) และการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบพลศึกษา การตรวจร่างกาย การทดสอบทางสุขภาพจิต พิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ การวัดขนาดร่างกาย และการสอบสั

อ่านต่อ

การเข้าเวรเคารพธงชาติของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันพุธที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจสังกัดฝ่ายอำนวยการ (ฝอ.สง.ก.ตร.) และกองร้องทุกข์ (รท.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ปฏิบัติภารกิจการเข้าเวรเคารพธงชาติ พร้อมด้วยหมู่เชิญธงไตรรงค์ กองรักษาการณ์ (กรก.ตร.) ณ ด้านหน้าเสาธงชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ <https://www.facebook.com/POLICEOPC/>

อ่านต่อ

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ขอให้ตำรวจทุกนายอยู่พื้นที่คอยดูแลพี่น้องประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยงดออกนอกพื้นที่เพื่ออวยพรผู้บังคับบัญชาและลดการเสี่ยงแพร่เชื้อ COVID-19

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564  พล.ต.ต. ยิ่งยศ  เทพจำนงค์  โฆษก ตร. เปิดเผยว่า พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ขอให้ข้าราชการตำรวจงดเดินทางออกนอกพื้นที่ เพื่ออวยพรปีใหม่แด่ผู้บังคับบัญชาเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) และให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อำนวยความสะดวกการจราจร งานบริการ หรือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น เป็นที่พึ่งให้กับประชาชน และถือว่าเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ที่ตำรวจทุกนายมอบให้กับพี่น้องประชาชนอีกด้วย โฆษก ตร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผบ.ตร. ในนามของผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ฝากขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกนาย ที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดทั้งปีที่ผ่านมา และขออวยพรให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง  มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประกา

อ่านต่อ

งานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 14 – 27 ธันวาคม 2564 (THAI ONLINE RED CROSS FAIR 2021 # 14 – 27 DECEMBER 2021)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ขอเชิญร่วมงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 14 – 27 ธันวาคม 2564 ภายในงานจะมีกิจกรรมหลากหลายให้เลือกชม เลือกซื้อสินค้าของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ซึ่งรวบรวมสินค้าผลิตภัณฑ์จากครอบครัวตำรวจทั่วประเทศ และร่วมเล่นเกมสนุกชิงรางวัลมากมาย แบบเปิดประสบการณ์ใหม่เพื่อความสนุก “ช็อป ชม แชร์” บนโลกโซเชียลตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 14 วันเต็ม <https://www.redcrossfair.com/> <https://fb.watch/9T_tJbh3Ie/>

อ่านต่อ

นำชม ที่พักข้าราชการตำรวจ สน. หัวหมาก รีโนเวทใหม่ พร้อมเพิ่มพื้นที่ออกกำลังกาย มีลานกีฬา พร้อมลู่วิ่ง ด้วยความใส่ใจของผู้บังคับบัญชา นำมาสู่ “โครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่”

ตามที่ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบนโยบายไว้พันตำรวจเอก วิชัย ณรงค์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก บอกว่า “ที่พักคือจุดเริ่มต้นการดำรงชีวิต” จึงได้ทำการปรับปรุง สร้าง ความสวยงาม น่าอยู่ ให้กับ แฟลตตำรวจ สน. หัวหมาก ทั้ง 3 อาคาร ที่สร้างมา 40 – 50 ปีแล้ว

อ่านต่อ

การเข้าเวรเคารพธงชาติของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจสังกัดฝ่ายอำนวยการ (ฝอ.สง.ก.ตร.) และกองร้องทุกข์ (รท.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ปฏิบัติภารกิจการเข้าเวรเคารพธงชาติ พร้อมด้วยหมู่เชิญธงไตรรงค์ กองรักษาการณ์ (กรก.ตร.) ณ ด้านหน้าเสาธงชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

อ่านต่อ