การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:30 น. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) จัดให้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ สำนักงาน ผบช.สง.ก.ตร. รอง ผบช.สง.ก.ตร. ชั้น 19 อาคาร 1 ตร. สำนักงาน มน. อธ. รท. ชั้น 18 อาคาร 1 ตร. สำนักงาน ตป. ชั้น 17 อาคาร 1 ตร. และฝ่ายทะเบียนประวัติ ตป. ชั้น M อาคาร 5 ตร. โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประสานงานแต่ละหน่วย การดำเนินการเป็นไปด้วยความสำเร็จ

อ่านต่อ

new_icon_flashing หนังสือที่ตำรวจทุกคนต้องมี

สง.ก.ตร. เปิดจำหน่ายหนังสือ “รวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ก.ตร. และ ก.ต.ช. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล และการพิจารณาทางปกครองของข้าราชการตำรวจ”

หนังสือที่ตำรวจทุกคนต้องมี" href="http://opc.police.go.th/OPC_Police/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2/">อ่านต่อ

พิธีทำบุญและพิธีเปิดหอพระประจำหน่วย

13 ก.ย.59 พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.สง.ก.ตร.และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด

อ่านต่อ

โครงการตำรวจจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

เมื่อวันที่ วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.ค.59 เวลา 10.00 – 11.00 น. กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ

อ่านต่อ

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 มิ.ย. 59 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ นำโดย พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย

อ่านต่อ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานบุคคล ด้านวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จว.ชลบุรี

อ่านต่อ

กีฬาภายใน สง.ก.ตร.

29 ก.พ.59 พล.ต.ท.ดร.ปิยะ อุทาโย ผบช.สง.ก.ตร. ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงานขึ้น ณ สนามกีฬาบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ

อ่านต่อ

การปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

16 ก.พ.59 พล.ต.ท.ดร.ปิยะ อุทาโย ผบช.สง.ก.ตร. และ พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รอง ผบช.สง.ก.ตร. เป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจที่บรรจุใหม่

อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ