สง.ก.ตร. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

ตามที่ สง.ก.ตร. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด สง.ก.ตร. ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มอบทุนการศึกษาและบริจาคสิ่งของอุปโภค – บริโภค ให้กับ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ อ.ชะอำ จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่จะเป็นรากฐานในการเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพ เป็นอนาคตของสังคมไทย รวมไปถึงการเดินหน้ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับสังคม

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด สง.ก.ตร.

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด สง.ก.ตร. วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ซี แซนด์ ซัน หัวหิน รีสอร์ทโดยมีวิทยากร 3 ท่าน ดังนี้1.พลตำรวจโท อนุชา รมยะนันทน์ ผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ บรรยายเรื่อง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕2.พลตำรวจโท นพปฎล อินทอง อดีตผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ บรรยายเรื่อง ตรวจงานมา เจออะไร ใคร่ขอบอก3.พลตำรวจตรี ภมร รัตนสมัย รองผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ บรรยายเรื่อง แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและในช่วงเย็นได้จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน สง.ก.ตร. โดยมีการแข่งขันกีฬา ชักเย่อ และ วิ่งเปรี้ยว

อ่านต่อ

มื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

การเข้าเวรเคารพธงชาติของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจสังกัดฝ่ายอำนวยการ (ฝอ.สง.ก.ตร.) และกองร้องทุกข์ (รท.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ปฏิบัติภารกิจการเข้าเวรเคารพธงชาติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 รอบสาม พร้อมด้วยหมู่เชิญธงชาติ กองรักษาการณ์ ณ ด้านหน้าเสาธงชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

อ่านต่อ

การรับ-มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14:15 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ชั้น 19 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท. ธนายุตม์  วุฒิจรัสธำรงค์  ผบช.สง.ก.ตร. ประธานการรับมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากนายเผ่าพงษ์  เต็มสัมฤทธิ์  อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และนายสุพจน์  บุญแก่น  หัวหน้ากองสานสัมพันธ์และกิจกรรมชุมชน กฟผ. พร้อมเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 1) หน้ากากอนามัย จำนวน 20 กล่อง กล่องละ 50 ชิ้น รวม 1,000 ชิ้น 2) เจลอนามัยแบบขวดกด จำนวน 120 ขวด 3) เจลอนามัยแบบแกลลอน จำนวน 10 แกลลอน 4) ชุดเจลอนามัยแบบขวดกด พร้อมขาตั้งแบบเท้าเหยียบ จำนวน 5 ชุด ต่อจากนั้น ผบช.สง.ก.ตร. แจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับข้าราชการตำรวจและลูกจ้างในสังกัด โดยผู้บังคับการกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ (ตป.)  ผู้บังคับการกองมาตรฐานวินัย (มน.)  ผู้บังคับการกองอุทธรณ์ (อธ.) ผู้บังคับการกองร้องทุกข์ (รท.) และผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ (ฝอ.สง.ก.ตร.) เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์แก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างในสังกัด สง.ก.ตร.  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รอบที่สาม

อ่านต่อ

การเข้าเวรเคารพธงชาติของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันพุธที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจสังกัดฝ่ายอำนวยการ (ฝอ.สง.ก.ตร.) และกองร้องทุกข์ (รท.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ปฏิบัติการเข้าเวรเคารพธงชาติ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 รอบสอง พร้อมด้วยหมู่เชิญธงชาติ กองบังคับการสันติบาล ณ ด้านหน้าเสาธงชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ วันที่ 23 มกราคม ของทุกปี ครบรอบปีที่ 24 แห่งการสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตผู้บัญชาการที่ล่วงลับไปแล้ว ณ ศาลาชัยสินธพ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 พล.ต.ท. ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.สง.ก.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต. นพปฎล อินทองรอง ผบช.สง.ก.ตร. พล.ต.ต. วราวุธ สกลธนารักษ์ รอง ผบช.สง.ก.ตร. พล.ต.ต. จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช รอง ผบช.สง.ก.ตร. ผู้บังคับการ ตป. มน. อธ. รท. และข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ในปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 23 ม.ค. 2564 ครบรอบปีที่ 24 แห่งการสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ และได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตผู้บัญชาการที่ล่วงลับไปแล้ว ณ ศาลาชัยสินธพ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร พร้อมนี้ ผบช.สง.ก.ตร. เป็นประธานในการมอบข้าวสารให้กับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ สังกัด สง.ก.ตร. ทุกนาย ณ สง.ก.ตร. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการต่อไป

อ่านต่อ

การเข้าเวรเคารพธงชาติของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจสังกัดฝ่ายอำนวยการ (ฝอ.สง.ก.ตร.) และกองร้องทุกข์ (รท.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เข้าเวรเคารพธงชาติ ในช่วงสถานการณ์ WORK-FROM-HOME ณ ด้านหน้าเสาธงชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ห้องสารสิน ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. และลานด้านหน้าอาคาร ๑ ตร.

พล.ต.ต. จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช รอง ผบช.สง.ก.ตร. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สง.ก.ตร. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวามหาราช

อ่านต่อ

การอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สง.ก.ตร. ชั้น ๑๙ อาคาร ๑ ตร. และระบบ ZOOM

สง.ก.ตร. จัดการอบรมผู้ใช้งานรุ่นใหม่ (New User) ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. ถึง ผบ.หมู่ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งสิ้น ๓๕ คน เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้าถึงระบบ การแนบเอกสารย่อเรื่อง มติการประชุม และรายงานการประชุม เป็นการสนับสนุนภารกิจของผู้ที่ทำหน้าที่จัดการการประชุมและผู้เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ